7 principes Cialdini

Door de 7 wetenschappelijk onderbouwde beïnvloedingsprincipes van Cialdini toe te passen, kun je inspelen op gangbare heuristieken en het onbewuste denken. Deze ‘wapens van invloed’ beheersen onbewust de keuzes die jij en je klanten maken. In dit...

Ja, het is een magisch woord. Zeker als je op je knieën de persoon van jouw leven ten huwelijk vraagt. Dan krijgt dat ja-woord nog meer lading. Want wat als de persoon ‘nee’ zegt? Ook zonder huwelijksaanzoek zijn er maar weinig situaties te bedenken wa...