Verbinding

Formats. Je komt ze iedere dag tegen. TV-programma’s, tijdschriften en zelfs retailers zijn gebouwd op formats, ofwel ‘formules’. Ook de commercials die je dagelijks om de oren vliegen, zijn allemaal formats, alleen noemen ze dit in de recl...

Scrollen op social media is net zo alledaags geworden als ademhalen. Een leven zonder lijkt bijna ondenkbaar. Ook de toekomst van social media lijkt rooskleurig. Meer online en meer content dankzij AI, en bovenal meer content creators. De Gouden Eeuw v...

Hoe bouw je aan een community om verbinding te versterken? Een vraag die bij veel organisaties speelt. Of het nu gaat om het binden van je medewerkers, cliënten, verwanten of leden, het sociaal intranet is binnen veel organisaties de aangewezen plek om...

Misschien hoor jij wel tot de groep mensen die hard kunnen lachen om de grappen van anderen. Zelf denk je dat je niet zo grappig bent en daarom probeer je het maar niet op je werk. Zonde! Humor verbindt: je kunt er een goede werksfeer mee creëren of er...